• 03
  • 01
  • 02
  • 04

O szkole

 Witamy na stronie Zespołu Szkół
w Mszanie


Welcome to the website of Zespol Szkol
in Mszana

Szkoła szyta na miarę

          Nasza szkoła otrzymała 500 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu zorganizowano  zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz zakupiono pomoce naukowe, m.in. komputery, tablicę interaktywną, mikroskopy, globusy, mapy. Zatrudniony został doradca zawodowy i psycholog. Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 r.

School Sewn for its Size

Our school has received 500 thousand zloty from the European Union Funds. A great variety of extra classes for students are organized within the project. What is more, our school has been equipped with a lot of educational handouts such as new computers, an interactive whiteboard, microscopes, globes, maps. A career counsellor and a psychologist have also been employed to help and advise students. The end of the project is planned for 30th of June 2015.

"Szkoła to my: dzieci, nauczyciele i rodzice"
        “We create our school – students, teachers and parents”

to motto naszej szkoły, które wyznacza nadrzędny cel działań wszystkich dbających o dobro uczniów i naszej placówki.