• 02
  • 03
  • 04
  • 01

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszanie

bip 1. INFORMACJE PODSTAWOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KAZIMIERZA W MSZANIE
RODZAJ : jednostka organizacyjna gminy
             
LOKALIZACJA : woj. śląskie, pow. wodzisławski, gmina Mszana

KOD :  44 - 325
   MIEJSCOWOŚĆ :  Mszana ul. Sportowa 3
                                         KONTAKT : tel. (032) 472 02 01 fax  (032) 475 29 19
          e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
        
DYREKTOR : mgr Dorota Pukowiec
WICEDYREKTOR : mgr Renata Gałaszek
SEKRETARZ : Wanda Wiertelorz
STARSZY REFERENT : Justyna Jarząbek
GŁÓWNA KSIĘGOWA : mgr Małgorzata Kosiorek-Buła
NIP: SP 647 24 45 787
REGON : SP
000 782110

2. SYTUACJA PRAWNA
Szkoła Podstawowa w Mszanie została powołana uchwałą
XXXII/62/2017 Rady Gminy Mszana

z dnia 6 listopada 2017 r.

epuap

3. ORGANIZACJA SZKOŁY
Cykl kształcenia w szkole obejmuje 2 etapy edukacyjne:
I etap: klasy I – III szkoły podstawowej
II etap: klasy IV - VIII szkoły podstawowej
Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły.
4. ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MSZANIE
mgr Dorota Pukowiec- dyrektor. Powołana przez organ prowadzący,  nauczycielka nauczania zintegrowanego. Jest kierownikiem zakładu pracy dla  zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.Dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1.Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą.
2.Organizuje całość pracy dydaktycznej.
3.Sprawuje nadzór pedagogiczny.
4.Dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
5.Wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów - m.in. wydaje decyzje administracyjne.
Rada Pedagogiczna
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1.Zatwierdzenie planów pracy szkoły.
2.Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
3.Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
4.Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5.Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
Rada Rodziców
Skład: Justyna Kotula – przewodnicząca
          Paweł Walkowski - zastępca
          Roksana Piszczek – sekretarz
          Monika Stroka – skarbnik

Samorząd Uczniowski
Skład: Mikołaj Skwira – przewodniczący
           Oliwia Gąsior - zastępca
           Natalia Tkocz - sekretarz

Wszystkie wymienione organy szkoły działają w oparciu o regulaminy.

 

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszanie o naborze na stanowisko głównego ksiegowego.

Załącznik 1 - kwestionariusz

Załącznik 2 - niekaralność

Załącznik 3 - zdolność do czynności prawnych

Załącznik 4 - ochrona danych osobowych

Załącznik 5 - obywatelstwo polskie

Załącznik 6 - nieposzlakowana opinia

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszanie o naborze na stanowisko pracownika obsługi  - kucharz.

 Załączniki do naboru

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego. Stan w dniu 01.01.2021 r.

OFERTA ZATRUDNIENIA: WOŹNY

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

BIP Urząd Gminy Mszana - Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie

OGŁOSZENE O NABORZE:

Zarządzenie Nr AEI.0050.39.2019 Wójta Gminy Gminy Mszana z dnia 1 marca 2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie.


1. Specjalista ds. rozliczeń w trakcie realizacji projektu "Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -20.12.2016r.
2. Koordynator projektu w trakcie realizacji projektu "Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 20.12.2016r.


3. Zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Mszanie do składania ofert na świadczenie
usług nauczyciela doradcy zawodowego w trakcie realizacji projektu
"Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” - 13.01.2017r.

4. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO