• 02
 • 04
 • 03
 • 01

Aktualności dla uczniów i rodziców

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

14 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie podziękowali swoim nauczycielom i pracownikom szkoły, prezentując program artystyczny pt. „Pociąg do wiedzy”. Zaproszeni goście aktywnie uczestniczyli w przedstawieniu, zajmując kolejno miejsca w poszczególnych przedziałach, po wcześniejszym skasowaniu biletu u pań konduktorek. 
Dzień ten był również ogromnym przeżyciem dla naszych pierwszoklasistów, bowiem po akademii odbyło się uroczyste ślubowanie najmłodszych uczniów. Koleżanki i koledzy z klas drugich przygotowali dla nich występ, obdarowali ich drobnymi prezentami, a dla rodziców mieli kilka wskazówek i zaleceń, jak należy postępować z pierwszoklasistą. Nie obyło się oczywiście bez tradycyjnych „tyt”!

pasowanie a

pasowanie b

Bartek Kroczek z klasy VI b odebrał z rąk pani dyrektor nagrodę za zwycięstwo w konkursie na nową nazwę szkolnej gazetki.

 

ZACHĘCAMY CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W AKCJI „ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z POLSKIMI DZIEĆMI MIESZKAJĄCYMI
NA KRESACH”. ZBIERAMY ARTYKUŁY SZKOLNE I SŁODYCZE.
DARY MOŻECIE PRZYNOSIĆ DO PANI KATECHETKI ORAZ DO ŚWIETLICY.

AKCJA TRWA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA.

                                                                                                 Mszana 02.10.2019 r.
                                                      Szanowni Rodzice

Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie w ramach działań związanych z realizacją Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, rozpoczyna kampanię informacyjną  pt. „Świadomy Rodzic – Bezpieczne Dziecko” dla rodziców i uczniów naszej szkoły.

Odpowiadając na zaobserwowane i zgłaszane przez nauczycieli problemy pojawiające się w środowisku szkolnym, chcielibyśmy wyjść naprzeciw świadomości rodziców oraz bezpieczeństwu uczniów i w formie mini informatora przesyłanego poprzez LIBRUS, podzielić się z Państwem informacjami związanymi z aktualną problematyką. Przekazane treści pozwolą Państwu dostrzec i spojrzeć na problemy dzieci, a może i własne z innej perspektywy, będzie można dowiedzieć się skąd biorą się określone zachowania dzieci, jak również odnaleźć wskazówki jak wzmacniać zachowania pozytywne oraz jak sobie radzić z tymi negatywnymi.

Mamy nadzieję, że przekazane na Państwa ręce teksty będą dobrą wskazówką oraz punktem wyjścia do rozmowy z Państwa dziećmi.                                                   

                                  Z poważaniem
                                                   pedagog Agnieszka Bienia
                                                 psycholog Aneta Kańtoch
Zapraszamy do zakładki: psycholog

 

Jadłospis 30.09.2019 - 11.10.2019

Oferta ubezpieczenia uczniów  wroku szkolnym 2019/2020

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
w Szkole Podstawowej w Mszanie

ZAPROSZENIE

W imieniu własnym i pracowników biblioteki zapraszam do udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, która odbędzie się w sobotę, 07 września o godz. 12:00 (muszla koncertowa przy GOKiRze Mszana).
Bohaterkami tegorocznej edycji będą w Mszanie nowele "Katarynka" i "Dobra Pani".
Inscenizację 'Katarynki" przygotowali uczniowie  pod opieką Pani Marty Cieślik.
Natomiast nowela "Dobra Pani" zostanie zebranym odczytana.
W programie mini-konkurs z nagrodami ze znajomości polskich nowel.
Eliza Sicińska-Hajska
Dyrektor GBP w Mszanie

Początek roku szkolnego 2019/2020

Zapraszamy uczniów na inaugurację roku szkolnego 2019/2020, która odbędzie się 2 września 2019 r. o godzinie 900 . Powitanie i spotkanie z wychowawcami odbędzie się w salach lekcyjnych według harmonogramu: 

klasa 1a – sala nr 9 

klasa 1b – sala nr 1 

klasa 2a – sala nr 3 

klasa 2b – sala nr 7 

klasa 3a – sala nr 15 

klasa 3b – sala nr 2 

klasa 4 – sala nr 14 

klasa 5a – sala nr 8 

klasa 5b – sala nr 16 

klasa 5c – sala nr 5 

klasa 6a – sala nr 4 

klasa 6b – sala nr 3a 

klasa 7a – sala nr 13 

klasa 7b – sala nr 13 

klasa 8a – sala nr 6

klasa 8b - sala nr 6

 

ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ODBĘDZIE
SIĘ 26 SIERPNIA 2019 R. O GODZINIE 16.30

STYPENDIUM SZKOLNE 

Urząd Gminy w Mszanie informuje, iż od 19 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Termin składania wniosków - do 15 września 2019 r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528 zł i ustalana na zasadach określonych w Ustawie o pomocy społecznej. 

Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Mszanie, w sekretariatach szkół lub na stronie internetowej: www.mszana.ug.gov.pl

Wniosek o stypendium

Klauzula rodzic

Klauzula pełnoletni uczeń

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU  

CZAS TRWANIA LEKCJI:

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz.69, z póź. zm.).informuję, że w dniach 11 -14 czerwca 2019r. z powodu trwających upałów zajęcia lekcyjne w naszej szkole począwszy od lekcji pierwszej będą trwać 30 minut i odbędą się według poniższego harmonogramu:

1. 7.45 - 8.15

2. 8.25 - 8.55 

3. 9.05 - 9.35

4. 9.45 - 10.15

5. 10.25 - 10.55

6. 11.05 -11.35

7. 11.45 -12.15

8. 12.25- 12.55

9. 13.05 - 13.35

W związku z zamknięciem stołówki szkolnej przerwy obiadowe zostaną skrócone do 10 minut.

Lista uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie na rok szkolny 2019/2020
Oferta szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego:

Lista uczniów zgłoszonych do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

Jadłospis 6.05.2019 - 17.05.2019

Informujemy Państwa, że od poniedziałku 29 kwietnia 2019 r. strajk w szkole zostaje zawieszony. Zajęcia odbęda się zgodnie z planem lekcji.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminie ustalonym przez OKE. Zapraszamy uczniów klas ósmych od 15 do 17 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w terminie ustalonym przez OKE. Zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjum od 10 do 12 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo

     Od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania nauczyciele naszej szkoły rozpoczną akcję protestacyjną poprzez udział w strajku. Ze względu na bardzo liczny udział nauczycieli w strajku, zajęcia dydaktyczne nie będą mogły się odbywać.

    Jako Dyrektor szkoły, zobowiązana jestem zapewnić opiekę wszystkim dzieciom uczęszczającym do naszej szkoły. W obecnej sytuacji, wypełnienie tego obowiązku będzie wysoce utrudnione.

    W obawie o problemy w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, uczniom szkoły zwracam się do Was, Rodziców, z prośbą o rozważenie decyzji o zapewnieniu opieki w domu w czasie trwania strajku.

    Bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego też współpraca Dyrektora szkoły i Rodziców w obecnej sytuacji jest konieczna w trosce o dzieci.

                                                                 Dyrektor szkoły

                                                                 Dorota Pukowiec

INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI 


Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym

2019/2020

Jadłospis 25.03-05.04.2019


Jadłospis 11.03-22.03

5 luty Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

            Jest to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. To właśnie wtedy w ok. 100 państwach na całym świecie obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasłem przewodnim nadchodzącego wydarzenia jest „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem”.

Celem DBI 2019 jest zachęcenie wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, zwrócenie uwagi na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci, podkreślenie faktu, że wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

            W ramach szkolnych działań realizowane będą:

 • Zajęcia tematyczne na lekcjach wychowawczych w poszczególnych klasach, oglądanie filmów profilaktyczno-edukacyjnych, rozdanie broszur informacyjnych.
 • Konkurs na wykonanie plakatu plastycznego dla kl. IV- VI oraz na wykonanie projektu graficznego dla klas VII i VIII oraz III Gimnazjum na temat: "Działajmy razem dla bezpieczeństwa w Internecie”.
 •    Audycja radiowa na temat zasad bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych przez dzieci i młodzież oraz ogłoszenie wyników konkursu.
 •    Gazetka szkolna dotycząca obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Bezpieczne ferie

Już niebawem rozpoczną się ferie zimowe! Dla dzieci i młodzieży najbliższe dni będą czasem odpoczynku i zabawy. Ale zanim to nastąpi, należy pamiętać o poniższych zasadach:
bezpieczneferie 800x600

 List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji.

Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.
Prosimy rodziców uczniów naszej szkoły o zapoznanie się z listem: http://www.List-Głównego-Inspektora-Sanitarnego-i-Komendanta-Głównego-Policji-do-rodziców.pdf

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.

 

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!

Ostrzeżenie o jakości powietrza 31.01.2019

Zarządzenie Wójta Gminy Mszana w sprawie rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Jadłospis 28.01.2019 - 8.02.2019

Ostrzeżenie o jakości powietrza 22.01.2019 r. poziom II.

Ostrzeżenie o jakości powietrza 21.01.2019 r. poziom III.

Jadłospis 14.01.2019-25.01.2019

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku życzy Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej w Mszanie.

k1

Dnia 12 grudnia 2018 r. o godzinie 16.00 odbędzie się w naszej szkole kolędowanie. Serdecznie zapraszamy na tradycyjne jasełka i występy uczniów. 

koleda

Jadłospis 10.12 - 21.12.2018

INFORMACJA
Dnia 4 grudnia 2018 r. rozpoczyna się remont budynku naszej szkoły. W związku z tym warunki nauki mogą być mniej komfortowe, co wiąże się z koniecznością dostosowania planu lekcji do harmonogramu prowadzonych prac. Zajęcia w szkole zostaną zaplanowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom oraz rytmiczną realizację podstawy programowej.

 Jadłospis 26.11.2018 - 7.12.2018

SALE LEKCYJNE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI DNIA 14.11.2018

godzina 1700 spotkanie w sali gimnastycznej z p. Marcinem Byczkiem na temat odpowiedzialności karnej nieletnich

1 a - sala nr 3

1 b – sala nr 3 a

2 a – sala nr 2

2 b – sala nr 1

3 – świetlica

4 a – sala nr 11

4 b – sala nr 16

4 c – sala nr 5

5 a – sala nr 6

5 b – sala nr 4

6 a – sala nr 7

6 b – sala nr 13

7 a – sala nr 14

7 b – sala nr 15

8 a – sala nr 8

8 b – sala nr 8

III a – sala nr 9

III b – sala nr

Konto Rady Rodziców Mszana ul. Sportowa 3

BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU ZDROJU

 46847000012015002132660001

Jadłospis 29.10-9.11.2018

Dziennik elektroniczny

W związku ze zgłaszanymi przez niektórych rodziców kłopotami z dostępem do wiadomości w dzienniku, podaję link do instrukcji logowania:

https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/abc-logowania-do-systemu-synergia

Jadłospis 15-26.10.2018 r.

Jadłospis 1-12.10.2018 r.

Ubezpieczenie uczniów - dokumenty:

Szkoła Oferta NWW

Tabela do oferty szkolnej

Zgłoszenie szkody

Druk zgłoszenia szkody

Jadłospis od 17 do 28 września 2018 r.

Dnia 19 wrzesnia 2018 r. o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie rodziców z wychowawcami. Na zebraniu zostaną poruszone sprawy dotyczące organizacji nowego roku szkolnego: kalendarz roku szkolnego, plan pracy szkoły, informacje na temat pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, oświadczenia rodziców. Serdecznie zapraszamy.

Plakat MEN na temat rekrutacji uczniów III klas gimnazjumi VIII szkoły podstawowej

Dnia 10 września 2018 r. w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie z Wójtem Gminy Mszana w sprawie remontu budynku szkoły. (godzina 16.00 zgodnie z informacją przekazaną uczniom przez wychowawców na karteczkach)

Jadłospis 5-14.09.2018

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godzinie 9.00.

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów.

Wykaz podręczników dla szkoły podstawowej 2018/2019

Wykaz podręczników dla gimnazjum 2018/2019

Od dnia 29 czerwca 2018 r. uczniowie mogą odbierać w sekretariace szkoły karty rowerowe od godziny 7.30 do 14.30.

Od  dnia 2 lipca 2018 r. można zgłaszać się po stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe w godzinach 7.30-14.30.

DOPALACZE - INFORMACJA DLA RODZICÓW

 bezpieczne wakacje

List Minister Edukacji Narodowej 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.
W związku z tym proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.
Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.
Szanowni Państwo, proszę przyjąć słowa uznania za zaangażowanie w pracę oraz podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze na rzecz zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Życzę Państwu, aby tegoroczny wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach.
Przekazuję życzenia spokojnych wakacji.
Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej


  Dobry start - ulotka informacyjna

  Informacja o sposobie zgłoszenia szkody w razie wypadku uczniów.  

 Konsultacje dla rodziców dnia 13 czerwca 2018 roku nie odbędą się. 
 

logofun

DZIECI KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MSZANIE PRZEBYWAJĄCE NA „ZIELONEJ SZKOLE” W MRZEŻYNIE

KORZYSTAJĄ  Z DOFINANSOWANIA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH .

 
WARTOŚĆ PROJEKTU - 68620,00 PLN

 

 ŚRODKI WFOŚiGW -  10290,00 PLN

 

                                           Klauzula "zielona szkoła"

                                                         Klauzula ogólna

                                                 Jadłospis 28.05 - 08.06.2018

 

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów


Jadłospis 14.05 - 25.05.2018


Dnia 9 maja 2018 r. o godzinie 16.00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców.


Jadłospis 23.04 - 11.05. 2018

Lekcja otwarta dla rodziców: wtorek 17 kwietnia 2018, klasa 7B, godzina 8:40 - 9:25, chemia Beata Komarek, sala lekcyjna 13

Jadłospis 09.04-17.04.2018

Jadłospis 26.03 - 6.04.2018

Jadłospis luty/marzec

W dniach 28.02 -2.03.2018 r. odbędą sie rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły podczas zajęć lekcyjnych:

klasy I-V SP godz. 9.45

klasy VI-VII i II-III G godz. 11.45

Zarządzenie Wójta Gminy Mszana w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajacego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Mszana.

 

ZGŁOSZENIE
DZIECKA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. ŚW. KAZIMIERZA W MSZANIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Ferie 2018

Przed feriami – co warto wiedzieć?
Bezpieczny  wypoczynek dzieci i młodzieży.

Rodzicu, o tym musisz pamiętać!

Dla uzyskania pewności, że Twoje dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, należy m.in.:

 • sprawdzić, czy organizator wypoczynku zgłosił wypoczynek do właściwego
   (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Informacje znajdują się w specjalnie utworzonej wyszukiwarce
  bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://wypoczynek.men.gov.pl/.
   W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju
  i za granicą obozy, kolonie/zimowiska, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Wypoczynek umieszczony w bazie wypoczynku powinien mieć status zatwierdzony - tylko wtedy może być zrealizowany. Baza wypoczynku zawiera również zakładkę Rodzice, w której jest wiele cennych informacji dotyczących organizacji wypoczynku. Organizatora należy poprosić o numer zgłoszenia wypoczynku,
 • skontaktować się z organizatorem wypoczynku (np. biurem podróży organizującym wybrane zimowisko lub obóz, szkołą, placówką), wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze,
 • sprawdzić, poprzez ogólnopolski rejestr (www.turystyka.gov.pl), czy biuro podróży jest wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,
 • sprawdzić, czy organizator, w przypadku wypoczynku zagranicznego, zawarł umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku. 

Organizator wypoczynku: 

 1.  musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora wypoczynku) kuratorium oświaty,
 2. ma obowiązek, z  uwagi na bezpieczeństwo dzieci, podać w zgłoszeniu wypoczynku m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi,
 3. musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej,
 4. ma obowiązek ubezpieczenia uczestników wypoczynku od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą). 

Dzięki zgłoszeniu wypoczynku wizytatorzy kuratorium oświaty, właściwego ze względu
na miejsce wypoczynku, mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania).Każdy organizator posiada możliwość wydruku, ze swojego konta w bazie wypoczynku, potwierdzenia zgłoszenia , które powinien udostępnić rodzicom uczestników wypoczynku. W przypadku braku danego potwierdzenia w bazie wypoczynku należy kontaktować się z jednostką organizacyjną Kuratorium Oświaty w Katowicach (właściwą ze względu na siedzibę organizatora):
 

 1. Wydział Nadzoru Edukacji, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a, VII p., tel. 32 60 63 041 - miasta na prawach powiatu: Katowice, Świętochłowice, Tychy, powiat: bieruńsko-lędziński oraz gminy na terenie powiatu,
 2. Delegatura w Bielsku – Białej, 43 - 300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 44, tel. 33 81 22 645 - miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki, oraz gminy z ww. powiatów,
 3. Delegatura w Bytomiu, 41 - 902 Bytom; ul. Antoniego Józefczaka 39, tel.32 38 80 070 - miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie; powiat tarnogórski i gminy na terenie powiatu,
 4. Delegatura w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7, tel. 34 32 43 362- miasto na prawach powiatu Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski oraz gminy z ww. terenu,
 5. Delegatura w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35, tel. 32 23 12 941
   - miasta na prawach powiatu: Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze, powiat: gliwicki oraz gminy na terenie powiatu,
 6. Delegatura w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. 3-go Maja 27, tel.32 42 23 802 - miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz gminy z ww. powiatów, 
 7. Delegatura w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Krzywa 2, tel. 32 26 55 130
   - miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, powiaty: będziński, zawierciański oraz gminy z ww. powiatów.
 8. Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
  Pytania dotyczące organizacji wypoczynku można kierować do ww. delegatur/ Wydziału Nadzoru Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach lub Wydziału Jakości Edukacji, tel.32 60 63 022. 

       W ramach akcji Bezpieczne ferie 2018, trwającej w okresie od 12 stycznia 2018 r.
do 26 lutego 2018 r., Wojewoda Śląski, zobowiązał właściwe służby i straże działające
na terenie województwa do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wypoczynku. Pod numerem telefonu 32 20 77 077 zostanie uruchomiona całodobowa infolinia, na którą można zgłaszać wszelkie nieprawidłowości dotyczące organizacji wypoczynku. Pytania dotyczące akcji Bezpieczne ferie 2018 można kierować do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 32 20 77 653.
 

Bezpieczna opieka. 

Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą: 

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich
   15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).
   

2.Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich
   w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
   
 • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r.) 

 Rodzicu,
wymagaj od organizatora, z którym wyjeżdża Twoje dziecko, aby przed wyjazdem podpisał umowę, przekazał wszystkie istotne informacje o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym wydruk potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku. Poproś o informację na temat ubezpieczenia uczestników wypoczynku - sprawdź, czy ubezpieczenie, które posiada Twoje dziecko obejmuje również okres ferii zimowych. Nie zapomnij dokładnie wypełnić i przekazać organizatorowi wypoczynku Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku Twojego dziecka.
 

Zgłaszaj niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku – zgłaszaj niezwłocznie, nie czekaj do zakończenia turnusu.

 Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach (na zimowisku, obozie, koloniach), należy zgłosić je przede wszystkim organizatorowi wypoczynku i do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby interwencyjne.

Masz pytania?
Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki Pytania i odpowiedzi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej – https://wypoczynek.men.gov.pl/strona/Rodzice , w której umieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji i zgłaszania wypoczynku. 
Polecamy także inne strony internetowe dedykowane wypoczynkowi: 
w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową,
- warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą http://polakzagranica.msz.gov.pl/,
- rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis Odyseusz https://odyseusz.msz.gov.
- dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc. 

Zaleca się organizatorom wypoczynku, kierownikom wypoczynku, wychowawcom
i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).Przed wyjazdem warto zapoznać się również z poradnikami i ważnymi informacjami , które można znaleźć m.in. na stronach: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W okresie ferii zimowych wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Brak właściwej opieki ze strony rodziców, opiekunów i organizatorów zimowego wypoczynku może być przyczyną wielu tragicznych wypadków, a także przestępstw i wykroczeń popełnianych przez nieletnich i na ich szkodę. 
Jeżeli dzieci w czasie ferii pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników konieczne jest: 

 • zapewnienie opieki przez osoby zaufane, 
 • pozostawienie przy telefonie numerów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numerów alarmowych: 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe, 
 • przekazanie zaufanym sąsiadom kluczy do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko   z mieszkania, 
 • wyrobienie u dzieci nawyku zamykania drzwi od wewnątrz, 
 • bezwzględne zakazanie wpuszczania osób nieznajomych.
   Należy dziecko nauczyć, aby : 
 • nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym, 
 • klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania, 
 • nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wprowadzić je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów, 
 • nie przebywało w miejscach grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe, 
 • nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych, 
 • nie nawiązywało kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań, 
 • nie przyjmowało na przechowanie żadnych przedmiotów od osób nieznajomych (mogą pochodzić z przestępstwa).
  Pamiętajmy też, że zabawy w czasie zimowych ferii będą bezpieczne, gdy odbywać będą się na lodowiskach przyszkolnych czy osiedlowych oraz górkach specjalnie do tego przygotowanych. Akweny wodne, górki w okolicy dróg, przejazdów kolejowych, torowisk czy zbiorników wodnych są bardzo niebezpieczne. Pilnujmy, by nasze dzieci korzystały tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych i wydzielonych miejsc zabaw.
  Dziecko w czasie pobytu na zimowisku powinno czuć się swobodnie i bezpiecznie. Aby zapewnić mu te warunki, należy wyposażyć je w: 
 • kartę telefoniczną, ułatwiającą kontakt z rodzicami lub opiekunami, 
 • informację z danymi dziecka oraz adresem i numerem telefonu zimowiska, 
 • niezbędną ilość pieniędzy.

Wyposażenie dzieci w wartościowe przedmioty, np.: telefony komórkowe, MP 3, złotą biżuterię, markową odzież i buty oraz znaczne sumy pieniędzy może narazić je na kradzież .  
Przed feriami przypominamy podstawowe zasady poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone: 

 • należy mieć świadomość, że piesi o zmroku, a także w dzień, gdy pada deszcz lub śnieg, są przez kierowców gorzej dostrzegani, 
 • przechodzenie przez ulicę w czasie złej widoczności powinno być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla ruchu pieszego
  Apel do rodziców!
  Łatwowierność i naiwność dzieci to często przyczyny kłopotów. Musicie Państwo zrobić wszystko, aby Wasze dzieci były zawsze bezpieczne. Prosimy zapoznać się z naszymi radami: 
 • Nie wsiadaj do windy z osobą obcą, zaczekaj na kogoś znajomego, 
 • Dajcie dziecku przykład prawidłowego postępowania w każdej sytuacji, 
 • Nauczcie ich bezpiecznych zabaw, 
 • Nie pozwólcie dzieciom opowiadać komukolwiek o Waszej sytuacji materialnej, 
 • Nauczcie dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach, 
 • Starannie wybierajcie im najbardziej bezpieczną drogę do szkoły, 
 • Zabrońcie dzieciom wpuszczania do domu obcych podczas Waszej nieobecności. 

 Ważne! Nigdy nie należy lekceważyć żadnych problemów dzieci!!! 
Dla zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, należy: 

 • Poprosić sąsiadów o zwrócenie uwagi na obcych, którzy pojawili się w pobliżu domu 
 • Często telefonować do domu, aby dzieci nie czuły się samotne 
 • Zadbać o odpowiednie zabezpieczenie instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej 
 • Schować w domu lekarstwa, aby dzieci omyłkowo ich nie zażyły 
 • Zamontować w drzwiach odpowiednie zamki, które uchronią przed włamaniem 
 • Zapewnić naszym maluchom odpowiednie miejsce do zabawy 

(na podstawie materiałów Policji) 

                                                    Winsławska Katarzyna                                   

 Jadłospis 15.01 - 26.01.2018

W związku z koniecznością wprowadzenia kasy fiskalnej do ewidencji i rozliczenia obiadów prosimy o terminowe dokonywanie wpłat w celu uniknięcia odsetek za zwłokę.

Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Mszanie

Dnia 10 stycznia 2018 r. o godzinie 16.30 odbędzie się wywiadówka dla rodziców. Zapraszamy!

14 ALERGENÓW - SUBSTANCJI I PRODUKTÓWPOWODUJĄCYCH ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI.

INFORMACJE O OBECNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ALERGENÓW PODAWANE BĘDĄ W CODZIENNYM JADŁOSPISIE
14 alergenów :
1. Ziarna zbóż zawierające gluten, tzn. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz czy też pszenica kamut, a także ziarna odmian hybrydowych powyższych zbóż, jak również produkty przygotowane na ich bazie.
2. Skorupiaki oraz produkty przygotowane na ich bazie.
3. Jaja oraz produkty przygotowane na ich bazie.
4. Ryby oraz produkty przygotowane na ich bazie.
5. Orzeszki ziemne oraz produkty przygotowane na ich bazie.
6. Ziarna sojowe oraz produkty przygotowane na ich bazie.
7. Mleko oraz produkty przygotowane na jego bazie (łącznie z laktozą)
8. Orzechy z drzew orzechowych , tj. migdały (Amygdalus communis L), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzechy pekan (Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia) oraz produkty przygotowane na ich bazie.
9. Seler oraz produkty przygotowane na jego bazie.
10. Gorczyca oraz produkty przygotowane na jej bazie.
11. Ziarna sezamowe oraz produkty przygotowane na jego bazie.
12. Dwutlenek siarki oraz siarczyny w stężeniach wyższych niż 10 mg/kg lub 10 mg/l w przybliżeniu na całkowita zawartość SO2dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców.
13. Łubiny oraz produkty przygotowane na ich bazie.
14. Mięczaki oraz produkty przygotowane na ich bazie.

Jeżeli Państwa dziecko,  korzystające z obiadów  w stołówce szkolnej  jest uczulone na któryś z wyżej wymienionych składników, prosimy o przekazanie takiej informacji intendentce lub nauczycielowi świetlicy.

 Konto Rady Rodziców Mszana ul. Sportowa 3

BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU ZDROJU

 46847000012015002132660001

 Zarząd Rady Rodziców zaprasza przedstawicieli klas na zebranie dnia 8.11.2017 o godz.16.00 (świetlica szkolna)

Dnia 8 listopada 2017 r. o godzinie 17.00 odbędzie się wywiadówka (zebranie śródsemestralne) dla rodziców. Serdecznie zapraszamy.

Jadłospis listopad 2017

Informacja dla rodziców na temat zajęć z programowania dla uczniów klas I-III.

Ważne!

W zwiazku z tym, że rodzice naszych uczniów dostrzegają zagrożenia wynikające z lekceważenia znaku zakazu i zgłaszają naruszenie przepisów na policję (Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa)

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html 

prosimy o przestrzeganie znaku zakazu.

Oferta ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!
W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, prosimy osoby dowożące dzieci do szkoły i odbierające je o przestrzeganie zakazu wjeżdżania na górny parking obok szkoły. DZIĘKUJEMY!


Jadłospis na październik 2017 r.

 Dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

Jadłospis wrzesień od 18.09 -29.09.2017 r.

Dnia 13 września 2017 r. o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.

Jadłospis na wrzesień 2017 r.

Informujemy, że z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 rozpoczynamy nabór na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”Szczegółowe informacje na temat zajęć i procedury rekrutacji znajdą Państwo w zakładce: http://www.zs-mszana.com/pl/projekt-edukacja-na-miare-potrzeb
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

Wykaz podręczników dla szkoły podstawowej i gimnazjum

W roku szkolnym 2017/2018 prawo do bezpłatnych podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego przysługuje uczniom wszystkch klas szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum.

Wykaz podręczników SP

Wykaz podręczników G

STYPENDIA SZKOLNE

Urząd Gminy w Mszanie informuje, iż można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.

Termin składania wniosków - do 15 września.

Informacje szczegółowe

Wniosek

Stypendia szkolne będzie można odbierać od 4 lipca 2017 r.
w sekretariacie Zespołu Szkół w Mszanie od 9.00-13.00.

 

sloneczko11

 

Wszystkim dzieciom i rodzicom

życzymy wesołych, pogodnych,

   a przede wszystkim bezpiecznych wakacji !

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Zespołu Szkół w Mszanie

Drodzy rodzice!

Wraz z końcem czerwca 2017 roku rozpoczną się wakacje, w czasie których dzieci i młodzież będą korzystać z różnych form wypoczynku, m.in. będą spędzać czas na słońcu,  w pobliżu akwenów wodnych, uczestniczyć w wycieczkach górskich i przejażdżkach rowerowych. Jednakże wakacje, oprócz szeregu pozytywnych wrażeń, stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia waszych dzieci. Dane policyjne wskazują na problem wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, śmiertelnych następstw niewłaściwego zachowania i braku opieki dorosłych nad dziećmi podczas wypoczynku nad wodą, rosnącą liczbę dzieci będących ofiarami handlu ludźmi, skutków używania alkoholu i środków odurzających, a także innych niepożądanych zdarzeń z udziałem młodych ludzi. Dostrzegając wagę problemu, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapewnienie dzieciom opieki. Informujemy, że na stronie internetowej www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez  dostępne są materiały dla rodziców opisujące sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi. Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.bezpiecznawoda.pl, na której znajdą Państwo wskazówki na temat bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia z dziećmi prezentacji dotyczącej bezpiecznego wypoczynku letniego http://slideplayer.pl/slide/831627/

wakacje1

Akcja "Bezpieczna woda"

BEZPIECZNE WAKACJE!!!

Kilka przestróg dla młodzieży, aby czas wakacji upłynął miło i BEZPIECZNIE!

Czujecie się już na tyle dojrzali, że chcielibyście, aby rodzice i opiekunowie Wam zaufali. Wiecie co jest dobre, a co złe. Potraficie zadbać o siebie i swoje bezpieczeństwo. Mnie się nie może nic złego stać – tak to tłumaczycie. Ale zagrożenie nie zawsze musi być fizyczne. Wykorzystanie, wciąganie do zła, szantażowanie może dotknąć każdego - zarówno dorosłego, jak i dziecko. Są sytuacje, które wydają się Wam bezpieczne, jednak zawsze powinniście zachowywać ostrożność. Zagrożeń jest sporo:

 1. Adrenalina – szybkość, wiatr we włosach, podziw innych – lawirowanie rowerami, skuterami, motorami. To może skończyć się - i zbyt często kończy wypadkiem.
 2. „Internet pozwala mi zabić nudę, można obejrzeć fajne filmy, uzyskać ciekawe informacje”… ale nie wszystkie są prawdziwe i nie każdy poznany w sieci ma tyko czyste intencje.
 3. Spotkania w różnych miejscach z nowymi, młodymi, ciekawymi ludźmi, opowiadają takie fantastyczne historie, chciałoby się w nich uczestniczyć razem z nimi, być takim fajnym, jak oni... zastanów się – to może być sekta, albo naganiacze do handlu ludźmi. Dlatego też nie wyjeżdżaj nigdzie z przygodnie poznanymi ludźmi – ani rówieśnikami, ani dorosłymi.
 4. „Jestem prawie dorosła/y - mogę pić alkohol, przecież nie będę gorsza/y od innych” – utrata świadomości powoduje, że nieoczekiwanie możesz stać się ofiarą innych - czy będzie to głupi, przykry dowcip, czy gwałt, kradzież albo pobicie.
 5. „Zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia, to jest miłość na miarę Romea i Julii” – ale zawsze warto pomyśleć, czy na pewno chcesz rozpocząć życie seksualne, czy decydujesz się, by coś komuś udowodnić. Warto też zadbać o zabezpieczenie przed niechcianą ciążą i przykrymi w leczeniu chorobami, przenoszonymi drogą płciową (np. AIDS)
 6. Narkotyki – „nic się nie stanie, ja tylko spróbuję” – Pamiętaj, niektóre narkotyki uzależniają już od pierwszego razu, bardzo szybko też powodują degenerację mózgu. Nie bądź głupi, nie daj się nabrać na branie!

Pamiętaj! Jeśli pojawi się jakiś problem, lub stało się coś złego i nie masz komu o tym powiedzieć, zadzwoń!

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

 Informacja dotycząca zwrotu kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

Aktualna lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2017/2018


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!
W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, prosimy osoby dowożące dzieci do szkoły i odbierające je o przestrzeganie zakazu wjeżdżania na górny parking obok szkoły. Uczniowie będą teraz spędzali przerwy na podwórku, toteż, w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, konieczne jest dostosowanie się do tego zakazu. DZIĘKUJEMY!

Informacja o miejscu realizacji obowiązku szkolnego od 1 września 2017 r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Mszanie działając zgodnie z uchwałą nr XXIV/21/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, uprzejmie informuje, że od 1 września 2017 r. Zespół Szkół w Mszanie staje się Szkołą Podstawową  im. św. Kazimierza w Mszanie, do której będą uczęszczać uczniowie szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjum (zał. Nr  1 i 2 do Uchwały Nr XXIV/21/2017)

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MSZANIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 1. Bednarska Alicja
 2. Brachmańska Martyna
 3. Czyż Nadia
 4. Godula Kuba
 5. Grabiec Karolina
 6. Grzonka Bożena
 7. Judycka Oliwia
 8. Juński Marek
 9. Kawałek Mikołaj
 10. Kampik Maciej
 11. Klyszcz Julia
 12. Kokot Zuzanna
 13. Komarek Magdalena
 14. Kożuch Julia
 15. Książek Bartosz
 16. Królik Emilia
 17. Kuś Karolina
 18. Lasok Kamila
 19. Leśniewski Błażej
 20. Małek Piotr
 21. Marciniszyn Julia
 22. Menżyk Adrian
 23. Moczała Maksymilian
 24. Myszko Filip
 25. Paloc Dominik
 26. Pogorzelski Miłosz
 27. Pukowiec Magdalena
 28. Rak Mateusz
 29. Rduch Julia
 30. Sarach Nadia
 31. Sierny Jakub
 32. Sitek Arleta
 33. Smyczyk Maria
 34. Sowisz Alicja
 35. Sumara Mateusz
 36. Szymański Remigiusz
 37. Tatarczyk Michał
 38. Walkowska Weronika
 39. Wawrzyńczyk Julia
 40. Wnuk Anna
 41. Zenker Daniel

                                                        UWAGA!

Do 19 maja 2017r.( piątek) należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły.

Zebranie organizacyjne dla rodziców odbędzie się 25.08.2017 o godz. 9.00.

 

"Zielona szkoła"

 

Uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej od 5 do 18 czerwca 2017 roku pojadą  na "zieloną szkołę" do Mrzeżyna. Ich pobyt dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

Wartość projektu- 52260,00 zł

Środki WFOŚIGW- 8470,00 zł

logofun

 

Jadłospis 15-26.05.2017 r.

Dnia 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 16.00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców. Serdecznie zapraszamy.

Zarządzenie Wójta Gminy Mszana w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana.

Wniosek

Jadłospis na kwiecień 2017 r.

Mając na uwadze ochronę dzieci i młodzieży przed niebezpiecznymi i szkodliwymi treściami w sieci zachęcamy do odwiedzenia strony :

http://akademia.nask.pl/chron-dziecko-w-sieci-przed-szkodliwymi-tresciami.html

Strona ta zawiera filmy instruktażowe, które krok po kroku pokazują rodzicom, jak zabezpieczyć urządzenia cyfrowe udostępniane dzieciom ( laptopy, telefony komórkowe, tablety).

 
List Rzecznika Praw dziecka do dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dzieci

Bezpieczeństwo uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wskazówki MEN dla rodziców.

Jadłospis marzec 2017

Rekolekcje wielkopostne 

Wielkopostne rekolekcje dla uczniów naszego zespołu odbędą się w dniach 03.04 – 05.04.2017                 Poniedziałek  03.04.  godz. 8.30 – Nauka rekolekcyjna dla klas I-V Szkoły Podstawowej,
godz. 10.30 – Nauka rekolekcyjna dla klas I-III Gimnazjum i klasy VI szkoły podstawowej
Wtorek  04.04.  godz. 8.30 –  Nauka rekolekcyjna dla klas I-III Gimnazjum i klasy VI szkoły podstawowej, godz. 10.30 - Nauka rekolekcyjna dla klas I-V Szkoły Podstawowej
Środa  05.04 . godz. 9.00 – Msza św. dla Gimnazjum i klas I-VI SP , / Dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach oraz uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić w tych dniach opieki szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej.  Świetlica w tych dniach jest czynna wg. planu.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Śląska 1 , Rybnik
tel. 32 739-30-03 , 32 739-33-85

Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „ AL-MED.”
ul. Radlińska 16, Wodzisław Śląski
tel. 32 445-04-06   607-344-397
http://www.almed-centrum.pl/


Ośrodek Medyczno-Terapeutyczny „Syriusz”
Al. Wojska Polskiego 3c , Żory
Tel. 32 724-59-21    666-379-004
http://zory.nzozsyriusz.pl/

Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej
i Pomocy Rodzinie  „ INTEGRUM”
ul. Lompy 10 , Rybnik –Boguszowice
tel. 32 433-24-42
http://www.nzoz-integrum.pl

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”
ul. Asnyka 10, Gliwice
tel. 32 238-34-70
http://www.psychoterapia-silesia.pl/osrodek_leczenia,kontakt.html
                                                                                                             Marzena Kucza - Rączka

Ważne telefony dla rodziców

                                      800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
Pomoc dla dorosłych w sprawach dzieci

2r

                  800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
Tu również możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Możesz tam także zgłaszać takie sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie, że ktoś zachował się nie tak jak powinien – np. złamał prawo. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.
Pomoc dla dzieci i dorosłych.

3r

116 000 - całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka. Telefon 116 000 jest skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. Telefon 116000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (połączenie bezpłatne). http://www.zaginieni.pl/

Pomoc dla dzieci i dorosłych.
4r

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NiebieskaLinia”
Zadzwoń, jesli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Bezpłatna pomoc dostępna przez całą dobę.

http://www.niebieskalinia.org/

 Pomoc dla dzieci i dorosłych.

5r

 800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Pomoc dla dorosłych.

6r

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 
Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Możesz tam dzwonić od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne). http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html
Pomoc dla dorosłych.

7r

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Pod tym numerem telefonu można uzyskać wspracie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne).
Pomoc dla dzieci i dorosłych.
8r
801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” Zadzwoń jeśli masz problemy z narkotykami, używasz ich, jesteś uzależniony lub martwisz się o kogoś z Twojego otoczenia. Możesz tam uzyskać fachową poradę, a także informację o tym, jak pomóc sobie lub bliskiej osobie. Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

 Pomoc dla dzieci i dorosłych.
9r

801 889 880- Telefon Zaufania "Uzależnienia behawioralne" 
Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. Infolinia  jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia. http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/

Pomoc dla dorosłych.
10r

22 828 11 12 - Telefonie Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej
Telefon zaufania stanowi uzupełnienie działania poradni Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego, oferując pomoc osobom dorosłym, które doświadczyły przemocy seksualnej oraz służąc radą i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne niepożądane myśli i zachowania. Telefon jest czynny we wtorki i środy od godz. 15:00 do 18:00. Opłaty za połączenia z numerem zgodnie z cennikiem operatora.

Instytucje wspierające w najbliższych miejscowościach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Mendego 3
Godziny otwarcia sekretariatu:
Pn-Pt 8:00-16:00
Telefon:(32) 456-19-93

11r

 12r 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śl
tel: 032 455 14 30
tel./fax: 032 454 71 06
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13r
Fenix 

Psychoterapia Uzależnień Sp. zoo
44-300 Wodzisław Śląski
ul. P. Pośpiecha 1A
 

530 248 724 

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego
i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

(nazwa skrócona: WOLOiZOL w Gorzycach)
44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8, e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. centrala: (+48) 32 45 11 172, 32 45 11 205, 32 45 11 547, 32 45 11 629,
faks (+48) 32 45 11 696
 

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży,
 ul. Mikołowska 208, 
 43-187 Orzesze 
 tel. 32 326 08 58 
 tel./fax. 32 221 56 70 
 

Dąbrówka. NZOZ. Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania  AdresAdama Asnyka 10, 44-100 Gliwice
Telefon32 238 34 70 

OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNYSYRIUSZ Żorach realizuje świadczenia medyczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży i osób dorosłych.

44-240 Żory, województwo śląskie
Aleja Wojska Polskiego 3 c

                         Telefon stacjonarny:32 723 12 74, 32 724 59 21                             Telefon komórkowy: 666 379 004    Fax: 32 723 12 75
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NSZOZ Neuro-Med
Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzaleznień  ul.Dębowa 20 44-330 Jastrzębie Zdrój    rejestracja: pon.-pt. 8.00-18.00
telefon: 32 476 73 55 

Variusmed. Niepubliczny Zakład Opieki Psychiatryczno-Psychologicznej
AdresWrocławska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Telefon32 473 16 79

psycholog

Lilla Maślanka- Pawlik

OPS Połomia-poniedziałek 8-11

Urząd Gminy w Mszanie-środa 14-17

                         Opracowała Katarzyna Winsławska

Jadłospis luty cz.II

 Jak chronić dziecko w sieci?

http://edukacja.fdds.pl/60680fdb-2fad-4181-9121-e4d0ae648c45/Extras/chron-dziecko-w-sieci.pdf

Spotkanie w sprawie zmian w systemie oświaty.
Dnia 13 lutego 2017 r. o godz. 16.00 w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi, ul. Szkolna 21. odbędzie się spotkanie z pracownikami Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Rybniku, dotyczące wdrażania zmian w systemie oświaty od września 2017 r. Zapraszamy zainteresowanych rodziców. 

Czy pozwalać pić dziecku alkohol pod nadzorem rodziców?

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/28902179/pierwszy-alkohol-pod-nadzorem-rodzicow

Jadłospis luty 2017 r.

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7175
 

 Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie
Mając na uwadze popularność zajęć „Szkoła dla rodziców”, której ostatni cykl zakończył się w grudniu. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie zachęca wszystkich rodziców i opiekunów prawnych do udziału w kolejnej edycji „Szkoły dla Rodziców”. Zajęcia będą prowadzone przez psychologa - Panią Lillą Maślanka Pawlik.  Głównym celem zajęć jest wsparcie rodziców w radzeniu sobie podczas codziennych kontaktów z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności porozumiewania się, refleksji nad własną postawą wychowawczą i wymiana doświadczeń.Zajęcia rozpoczynają się od 6 lutego 2017 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. w Połomi, ul. Centralna 93. Bezpłatne zajęcia będą odbywać się w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 10.00. Program obejmuje 12 spotkań. Osoby zainteresowane zajęciami „Szkoły dla Rodziców” proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie do dnia 27 stycznia 2017 roku.

Kiedyś Twoje dziecko rozwinie skrzydła, od Ciebie zależy czy będzie latać.

https://youtu.be/0Gj9SC75edk

Dnia 11 stycznia 2017 r. o godzinie 16.00 odbędzie wywiadówka dla rodziców. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie

bombka

Społeczność Zespołu Szkół
              w Mszanie ma zaszczyt zaprosić
na wspólne kolędowanie,
które odbędzie

     się 14 grudnia 2016 r. od godziny 1600
w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Jadłospis listopad/grudzień

Dziękujemy 

2222

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w organizację Szkolnego Dnia Życzliwości. Jak co roku mogliśmy na Was liczyć. Wasze pomysły i niezwykła chęć do pomocy zasługują na pochwałę i naśladowanie. Szczególnie dziękujemy rodzicom uczniów naszej szkoły za wspieranie swoich dzieci w działaniach na rzecz  rówieśników. Zebraliśmy 1257 zł. :)

Pedagodzy
Na tych stronach możecie przeczytać o reformie oświaty:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7073

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

dzien1 

Już w poniedziałek 21 listopada Szkolny Dzień Życzliwości! Jak co roku zapraszamy na kiermasz smakołyków! Będą m.in. babeczki, kanapki, popcorn, szaszłyki owocowe. Dla chętnych malowanie twarzy i tatuaże! Zebrane pieniążki przeznaczymy na życzliwy cel. Ubierzcie się na kolorowo i zabierzcie ze sobą dobry humor! Zapraszamy i liczymy na pomoc Waszych rodziców !

Jadłospis listopad  

Zebranie śródsemestralne odbędzie się dnia 9.11.2016 r. o godzinie 16.30

Przydział sal na zebranie rodziców

 Konto Rady Rodziców

Mszana ul. Sportowa 3 

BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU ZDROJU

 46847000012015002132660001

 Jadłospis październik 2016
Informacja na temat dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2016/2017  

Zaproszenie na biesiadę

Jadłospis wrzesień 2016

Zebranie z rodzicami odbędzie się dnia 14 września 2016 roku o godzinie 16.30.

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017

Oferta ubezpieczenia dla uczniów na rok szkolny 2016/17

Początek roku szkolnego  dnia 1 września 2016 r. o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej.

Rodziców uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej zapraszamy na spotkanie dnia 26 sierpnia 2016 r. (piątek) o godzinie 1600.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

INFORMACJA DLA RODZICOW

ROZPORZĄDZENIE

UCHWAŁA

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY

STYPENDIA SZKOLNE

Urząd Gminy w Mszanie informuje, iż można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.

Termin składania wniosków - do 15 września.

 Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu kończenia realizacji obowiązku nauki,

- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży  i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Stypendium szkolne przyznaje się na:

- wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

- wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt. 2 ustawy.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514 zł. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Wniosek (do pobrania w Urzędzie Gminy w Mszanie, w sekretariacie szkoły lub na stronach internetowych: www.mszana.ug.gov.pl, zs-mszana.com), wraz z załącznikami należy składać do dnia 15 września 2016r. w Urzędzie Gminy w Mszanie, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2016 r.

Szczegółowych informacji udzielają: Katarzyna Kin – tel. 32/47-597-56
                                                          Katarzyna Bylicka – tel. 32/47-597-53

Wniosek o stypendium 2016-2016
Regulamin - pomoc materialna o charakterze socjalnym

Wykaz podręczników dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017

Wykaz podręczników dla gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

 W oparciu o ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, podajemy wykaz:

14 ALERGENÓW - SUBSTANCJI   

I PRODUKTÓWPOWODUJĄCYCH ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI.

INFORMACJE O OBECNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH

ALERGENÓW PODAWANE BĘDĄ W CODZIENNYM JADŁOSPISIE

14 alergenów :

1. Ziarna zbóż zawierające gluten, tzn. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz czy też pszenica kamut, a także ziarna odmian hybrydowych powyższych zbóż, jak również produkty przygotowane na ich bazie.

2. Skorupiaki oraz produkty przygotowane na ich bazie.

3. Jaja oraz produkty przygotowane na ich bazie.

4. Ryby oraz produkty przygotowane na ich bazie.

5. Orzeszki ziemne oraz produkty przygotowane na ich bazie.

6. Ziarna sojowe oraz produkty przygotowane na ich bazie.

7. Mleko oraz produkty przygotowane na jego bazie (łącznie z laktozą)

8. Orzechy z drzew orzechowych , tj. migdały (Amygdalus communis L), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzechy pekan (Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia) oraz produkty przygotowane na ich bazie.

9. Seler oraz produkty przygotowane na jego bazie.

10. Gorczyca oraz produkty przygotowane na jej bazie.

11. Ziarna sezamowe oraz produkty przygotowane na jego bazie.

12. Dwutlenek siarki oraz siarczyny w stężeniach wyższych niż 10 mg/kg lub 10 mg/l w przybliżeniu na całkowita zawartość SO2dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców.

13. Łubiny oraz produkty przygotowane na ich bazie.

14. Mięczaki oraz produkty przygotowane na ich bazie.

Jeżeli Państwa dziecko,  korzystające z obiadów  w stołówce szkolnej  jest uczulone na któryś z wyżej wymienionych składników, prosimy o przekazanie takiej informacji intendentce lub nauczycielowi świetlicy.

Dzień 2 maja 2016 roku jest dla uczniów dniem wolnym od zajęć dydaktyczno wychowawczych. Świetlica czynna jest w godzinach pracy.

Informator naborowy do szkół ponadgimnazjalnych

Od września do szkoły pójdą siedmiolatki
Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów na rok szkolny 2016/2017
 
ZAPROSZENIE
Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół w Mszanie mają zaszczyt zaprosić przedszkolaki wraz z opiekunami na "Dzień Otwarty" 11 lutego 2016 roku od godziny 8.00 do 15.00.
Będziecie mieli okazję poznać naszą szkołę. Gwarantujemy dobrą zabawę i moc atrakcji, m.in. zajęcia w sali gimnastycznej i sali komputerowej, pokazy umiejętności naszych uczniów. Można będzie również spotkać ciekawe postacie z bajek.
 

2i

WIADOMOŚCI DLA RODZICÓW      

 

 KOMPUTER I INTERNET

 

Na przestrzeni ostatnich lat cyberprzestrzeń stała się nieodłącznym towarzyszem codziennego życia dzieci i młodzieży. Z jednej strony daje nieograniczony dostęp do wiedzy, umożliwia nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów. Ale z drugiej strony to kuszące medium może przysporzyć nie lada kłopotów. Dzieje się tak wówczas, gdy Internet zaczyna być postrzegany jako sposób radzenia sobie ze stresem i okazja do ucieczki od rzeczywistości. Nie wspominając już o sytuacji, kiedy staje się  źródłem realnych zagrożeń w postaci cyberprzemocy.
3i


 

Sygnały ostrzegawcze, które świadczą pojawieniu się ryzyka szkodliwego, prowadzącego do uzależnienia, korzystania z komputera i Internetu:

 • zainteresowanie Internetem nie kończy się z chwilą odłączenia od sieci (dziecko wraca do niego myślami, zastanawia się, co się dzieje w sieci podczas jego nieobecności).
 • utrata kontroli nad ilością czasu spędzanego przed komputerem.
 • podejmowanie wielokrotnych nieudanych prób kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z Internetu.
 • zaniedbywanie codziennych obowiązków, nauki.
 • popadanie w konflikty z najbliższymi.
 • zmienność nastrojów uzależniona od rytmu korzystania z komputera i Internetu (zadowolenie podczas korzystania, niepokój i rozdrażnienie w sytuacji konieczności przerwania korzystania z Internetu).
 • ·korzystanie z komputera i sieci pomimo doświadczania jego szkodliwych następstw.

Rodzicu, poznaj podstawowe zasady BHP korzystania z komputera i Internetu!!! 

 1. Przyjrzyj się, w jako sposób dziecko korzysta  z sieci – jakie lub oglądać strony, jakie wybiera gry, ile czasu poświęca na przebywanie z komputerem, jakie ujawnia emocje, jak się zachowuje, kiedy musi zakończyć swój pobyt  w Internecie.
 2. Zapoznaj się z treścią gier, w jakie gra Twoje dziecko (kieruj się oznaczeniami PEGI umieszczonymi na opakowaniu. Możesz skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie:http://www.pegi.info.pl/
 3. Zainstaluj w komputerze dziecka programy kontroli rodzicielskiej.
 4. Ustal  zasady korzystania z komputera i Internetu.
 5. Porozmawiaj z dzieckiem o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w Internecie. Źródłem wiedzy na temat są: www.sieciaki.pl,www.safeintermet.pl;www.dzieckowsieci.pl;www.kidprotect.pl.
 6. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji wyczytywanych w sieci.
 7. Zapoznaj dziecko z etykietą – kodeksem dobrego zachowania w Internecie(www.sieciaki.pl).
 8. Ustal ramy czasowe spędzania dziecka przy komputerze (1-2 godziny dziennie, z przerwami). Nie przedłużaj wyznaczonego czasu.
 9. Bądź konsekwentny i stosuj zasadę: najpierw obowiązki, potem przyjemności.
 10. Zachęcaj dziecko do innych form spędzania wolnego czasu.

4i

 Gdzie szukać pomocy:

Jeżeli niepokoi Cię zachowanie nastolatka skontaktuj się z helpline.org.pl pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 100 czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 17.00 lub przez e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Tutaj pomoc mogą uzyskać młodzi internauci, ich rodzice oraz profesjonaliści. Więcej informacji na stronie:www.helpline.org.pl

Strony internetowe na których znajdują się informacje o tym, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w Internecie:

www.dyzurnet.pl(dla rodziców, profesjonalistów)
www.sieciaki.pl(dla dzieci, młodzieży, rodziców, profesjonalistów)
www.safeinternet.pl(dla profesjonalistów, rodziców)
www.safeinternet.org(dla dzieci, młodzieży, dorosłych)

WIĘCEJ INFORMACJI O UZALEŻNIENIU OD INTERNETU ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE
http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/

oraz

http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=187

http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=186

http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/strefy/images/uzaleznienia_behawioralne_-_rodzaje_oraz_skala_zjawiska._sygnaly_ostrzegawcze_i_skutki(2).pdf

http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/strefy/images/uzaleznienia_behawioralne_-_przyczyny_uzaleznien,_sposoby_zaradcze_i_pomoc(1).pdf 

                                                                                             Marzena Kucza - Rączka

RADY   DLA   RODZICÓW

r1

 

W okresie ferii zimowych wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Brak właściwej opieki ze strony rodziców, opiekunów i organizatorów zimowego wypoczynku może być przyczyną wielu tragicznych wypadków, a także przestępstw i wykroczeń popełnianych przez nieletnich i na ich szkodę. 
Jeżeli dzieci w czasie ferii pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników konieczne jest: 

 • zapewnienie opieki przez osoby zaufane, 
 • pozostawienie przy telefonie numerów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numerów alarmowych: 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe, 
 • przekazanie zaufanym sąsiadom kluczy do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko   z mieszkania, 
 • wyrobienie u dzieci nawyku zamykania drzwi od wewnątrz, 
 • bezwzględne zakazanie wpuszczania osób nieznajomych.
   Należy dziecko nauczyć, aby : 
 • nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym, 
 • klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania, 
 • nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wprowadzić je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów, 
 • nie przebywało w miejscach grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe, 
 • nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych, 
 • nie nawiązywało kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań, 
 • nie przyjmowało na przechowanie żadnych przedmiotów od osób nieznajomych (mogą pochodzić z przestępstwa).
  Pamiętajmy też, że zabawy w czasie zimowych ferii będą bezpieczne, gdy odbywać będą się na lodowiskach przyszkolnych czy osiedlowych oraz górkach specjalnie do tego przygotowanych. Akweny wodne, górki w okolicy dróg, przejazdów kolejowych, torowisk czy zbiorników wodnych są bardzo niebezpieczne. Pilnujmy, by nasze dzieci korzystały tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych i wydzielonych miejsc zabaw.
  Dziecko w czasie pobytu na zimowisku powinno czuć się swobodnie i bezpiecznie.           Aby zapewnić mu te warunki, należy wyposażyć je w: 
 • kartę telefoniczną, ułatwiającą kontakt z rodzicami lub opiekunami, 
 • informację z danymi dziecka oraz adresem i numerem telefonu zimowiska, 
 • niezbędną ilość pieniędzy.

Wyposażenie dzieci w wartościowe przedmioty, np.: telefony komórkowe, MP 3,złotą biżuterię, markową odzież i buty oraz znaczne sumy pieniędzy może narazić je na kradzież .  

Przed feriami przypominamy podstawowe zasady poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone: 

 • należy mieć świadomość, że piesi o zmroku, a także w dzień, gdy pada deszcz lub śnieg, są przez kierowców gorzej dostrzegani, 
 • przechodzenie przez ulicę w czasie złej widoczności powinno być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla ruchu pieszego
  Apel do rodziców!
  Łatwowierność i naiwność dzieci to często przyczyny kłopotów. Musicie Państwo zrobić wszystko, aby Wasze dzieci były zawsze bezpieczne. Prosimy zapoznać się z naszymi radami: 
 • Nie wsiadaj do windy z osobą obcą, zaczekaj na kogoś znajomego, 
 • Dajcie dziecku przykład prawidłowego postępowania w każdej sytuacji, 
 • Nauczcie ich bezpiecznych zabaw, 
 • Nie pozwólcie dzieciom opowiadać komukolwiek o Waszej sytuacji materialnej, 
 • Nauczcie dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach, 
 • Starannie wybierajcie im najbardziej bezpieczną drogę do szkoły, 
 • Zabrońcie dzieciom wpuszczania do domu obcych podczas Waszej nieobecności. 

 Ważne! Nigdy nie należy lekceważyć żadnych problemów dzieci!!! 

Dla zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, należy: 

 • Poprosić sąsiadów o zwrócenie uwagi na obcych, którzy pojawili się w pobliżu domu 
 • Często telefonować do domu, aby dzieci nie czuły się samotne 
 • Zadbać o odpowiednie zabezpieczenie instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej 
 • Schować w domu lekarstwa, aby dzieci omyłkowo ich nie zażyły 
 • Zamontować w drzwiach odpowiednie zamki, które uchronią przed włamaniem 
 • Zapewnić naszym maluchom odpowiednie miejsce do zabawy 

(na podstawie materiałów Policji) 
Polecane strony: www.msport.gov.pl -akcja „Bezpieczna woda”,
http://www.kuratorium.katowice.pl/informator dla rodziców :”Bezpieczny wypoczynek”.

                                                    Winsławska Katarzyna                                                                   

Konto Rady Rodziców
Mszana ul. Sportowa 3

BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU ZDROJU

46847000012015002132660001 

Informacje dla rodziców z dnia 18.11.2015 r.  

1.   Rada Rodziców zaprasza na zabawę karnawałową , która odbędzie się 23 stycznia 2016 r.  w Gościńcu Wodzisławskim o godz. 19.00. Koszt od pary wynosi 160 zł. Wpłat można dokonywać 
w sekretariacie szkoły lub u przewodniczącej Rady Rodziców. Do tańca przygrywać będzie zespół CURANT.

2.   Kolędowanie odbędzie się 9 grudnia 2015 r. o godzinie 16.00. Wcześniej o godz. 15.00 odbędą się comiesięczne konsultacje dla rodziców.

3. Rada Rodziców dziękuje wszystkim , którzy dokonali wpłat w bieżącym roku szkolnym. Na zebraniu styczniowym otrzymają Państwo potwierdzenie wpłaty. Z uzbieranych środków będziemy sukcesywnie doposażać sale lekcyjne w sprzęt multimedialny / projektory, laptopy/. Dzięki temu nauczyciele będą mogli wykorzystywać podczas lekcji nowoczesne metody nauczania i korzystać z e- podręczników opracowanych przez MEN.

4. Dyrektor szkoły dziękuje Panu Krzysztofowi Stępniowi za profesjonalne i bezpłatne wykonanie pokrywy na wsyp.

5. W trosce o bezpieczeństwo uczniów przypominamy rodzicom o zakazie wjazdu w czasie zajęć szkolnych na górne parkingi szkoły .

6.   W październiku dokonano zmian w statucie szkoły. Między innymi został uszczegółowiony zapis dotyczący korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych, który brzmi następująco: 

 1. Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innych sprzętów elektronicznych (powinny być wyłączone i schowane).
 2. Uczniowie przynosząc do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny czynią to na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu, przynoszonego przez uczniów.
 4. W przypadku niezbędnego skontaktowania się z rodzicami /opiekunami/ krewnymi dopuszcza się możliwość skorzystania z telefonu komórkowego, po uprzednim otrzymaniu zgody nauczyciela.
 5. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innych sprzętów elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych powoduje, że uczeń zobligowany jest do przekazanie sprzętu w  depozyt do dyrektora szkoły - sprzęt zostaje wyłączony w obecności ucznia.
 6. Po odbiór zdeponowanego sprzętu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły i innych osób).
 7. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się czterokrotnie w ciągu roku szkolnego, uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień. Każde następne wykroczenie tego typu  powoduje dalsze obniżenie oceny z zachowania -  do oceny nieodpowiedniej włącznie.
 8. Odmowa przekazania sprzętu w depozyt skutkuje obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień, z pominięciem zapisów ust.. 7. Każda  kolejna odmowa przekazania sprzętu w depozyt,  powoduje dalsze obniżenie oceny z zachowania -  do oceny nieodpowiedniej włącznie.
 9. Permanentne łamanie ustalonych zasad traktowane będzie jako przejaw demoralizacji i skutkować może skierowaniem sprawy do odpowiednich instytucji.

Przypominamy, że 2 listopada 2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniowie mają możliwość skorzystania z opieki w świetlicy szkolnej.

Konsultacje dla rodziców zamiast dnia 14.10.2015 r. odbędą się 21 października 2015 r. od godz. 15.00 - 16.00

Zebranie śródsemestralne zamiast 11 listopada odbędzie się we środę 18 listopada 2015 r.o godzinie 15.30 dla wszystkich rodziców

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkół w Mszanie w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2015/2016

Godziny pracy pedagogów, psychologa, biblioteki i świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/2016

 

Dni tygodnia

  Pedagog

p. M. Kucza-Rączka

Pedagog

p.K.Winsławska

Świetlica

p. M.Fajkis

p. M.Cieślik

Biblioteka

p.A.Palowska

Psycholog

p.L. Maślanka- Pawlik

Poniedziałek

9.25-14.15

8.15-13.15

7.00-12.30/MF/

12.3015.30/MC/

7.45-14.15

10.10-13.40

Wtorek

8.30-14.15

8.15-14.15

7.00-13.30/MF/

13.30-15.30/MC/

7.45-14.15

-

Środa

8.30-13.10

8.15-13.15

7.00- 10.30/ MC/

10.30-14.30/MF/

14.30-15.30/MC/

7.45-15.45

10.20-13.50

Czwartek

8.30-14.15

8.15-13.15

7.00-13.30/MF/

13.30-15.30/MC/

7.45 – 9.15 kół.

9.15-14.15

-

Piątek

8.30-12.30

8.00-13.00

7.00-9.30/MC/

9.30-15.00/ MF/

7.45-11.45

-

 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016

List Rzecznika Praw Dziecka na rozpoczęcie roku szkolnego.

Strony MEN, na których zamieszczone są informacje na temat wyprawki szkolnej 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawa-szkolna-2015-przyjeta-przez-rade-ministrow.html 

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html

 

Wykaz podręczników dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników dla gimnazjum na rok szkolny 2015/2016

List minister edukacji narodowej /darmowe podręczniki/

Uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy nie mają  
wpisanego numeru pesel zapraszamy do sekretariatu z legitymacjami w celu jego uzupełnienia.

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów  rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego.

DRODZY RODZICE DOPALACZE TO REALNE ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA PAŃSTWA DZIECKA TAKIE SĄ FAKTY!!!

DOPALACZE to substancje chemiczne i mieszanki ziół. W połączeniu z alkoholem mogą powodować poważne zatrucia. Choć różnią się od narkotyków, dopalacze mają podobne działanie psychoaktywne. Dopalacze nie są obojętne dla organizmu!!! W dopalaczu jest więcej składników niż w narkotykach, to właśnie nadmiar środków chemicznych powoduje poważne skutki uboczne.

DOPALACZE NARAŻAJĄ DZIECKO NA:

 • Zaburzenia uwagi
 • Uczucie niepokoju
 • Halucynacje i omamy
 • Utratę świadomości
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu

ZAREAGUJ JEŚLI TWOJE DZIECKO:

Wykazuje nagłą euforię, gwałtowny wzrost energii, słabą koncentrację, ma kłopoty z oddychaniem, duże wahanie ciśnienia, ma zaburzoną równowagę i koordynację ruchową, drżą mu ręce, ma przekrwione oczy, kłopoty ze snem…

Drodzy rodzice ratujcie swoje dzieci przed zagrożeniami, sprawdzajcie co piją, połykają, żują Wasze dzieci. Zażywanie dopalaczy to pierwszy krok do uzależnienia a substancje zawarte w dopalaczach wprowadzane do organizmu mogą powodować zmiany we właściwym funkcjonowaniu dziecka w rodzinie i otoczeniu.

Nie pozostawaj obojętny, gdy zauważysz u swojego dziecka powyższe objawy.    Poszukaj dla Niego pomocy.

www.dopalaczeinfo.plwww.kbpn.gov.pl/portal?id=112271,
www.parpa.pl,www.narkomania.org.pl,
www.narkotyki.pl,
www.wypalacze.com

UWAGA!!! Niektóre powszechnie stosowane syropy i tabletki na kaszel zawierają efedrynę – w budowie i aktywności podobną do amfetaminy.

Efedryna bywa używana do produkcji narkotyków.

TO TYLKO NIELICZNE OPAKOWANIA, JEŻELI POSIADAJĄ JE PAŃSTWA DZIECI POWINNO TO WYWOŁAĆ ZANIEPOKOJENIE I SPOWODOWAĆ PODJĘCIE DZIAŁAŃ.

 dopalacze

JAK UCHRONIĆ DZIECKO?

 • Wypracuj silną więź emocjonalną z dzieckiem,
 • Pobudzaj zainteresowania, w tym zainteresowanie nauką;
 • Bądź rodzicem a nie kumplem
 • Współpracuj ze szkołą

DRODZY RODZICE, BĄDŹCIE CZUJNI!!!

 

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
               
1) Z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej.
               
2) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem 
                   danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się:
                        1) Z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie 
                           danego
gimnazjum.
               2) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych                          zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum,  w przypadku, gdy   
                      gimnazjum
dysponuje wolnymi miejscami.

Wymagane dokumenty potrzebne przy rekrutacji do gimnazjum
           1.Zgłoszenie o przyjęcie do gimnazjum składa rodzic kandydata zamieszkałego 
                 poza obwodem: od 15 kwietnia do 22 maja 2015 r.
           2. Zgłoszenie może złożyć rodzic lub opiekun prawny ( treść formularza znajduje się  
                  na  stronie internetowej szkoły - do pobrania lub w sekretariacie szkoły),
           3.Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły dostarczą 
             do szkoły
„zgłoszenie” dziecka do szkoły w terminie od 15 kwietnia do 22 maja 2015r.
           4.W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu danego gimnazjum 
              prowadzonego przez
gminę listę ustala się na podstawie kryteriów określonych          
              przez  gimnazjum, uwzględniając oceny z
przedmiotów i zachowania oraz inne   
             osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
sześcioletniej szkoły 
             podstawowej.

           5.Do 1 lipca 2015 r. do godz. 15.00. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia dostarczą 
             kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach
             sprawdzianu.

Wymagane dokumenty potrzebne przy rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej
       1.Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły dostarczą
          do szkoły „zgłoszenie” dziecka do szkoły w terminie od 03 marca do 31 marca 2015r.  
          (treść zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej szkoły – do pobrania lub w 
          sekretariacie szkoły).
        2.Zgłoszenie o przyjęcie kandydata zamieszkałego poza obwodem składa się : od 03 
           marca do 31 marca 2015r. Zgłoszenie może złożyć rodzic lub opiekun prawny.        
          
W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza obwodu do klasy pierwszej jest większa
           niż liczba wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 Zgłoszenie do klasy pierwszek szkoły podstawowej (PDF)

Zgłoszenie do klasy pierwszej gimnazjum (PDF)

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Mszanie w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2014/2015

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015

Zapraszamy rodziców i uczniów klas VI do zapoznanioa się z warunkami sprawdzianu po szkole podstawowej na stronie CKE:
http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left

Przedstawiamy aktualny wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla klas I-III gimnazjum:

kliknij, aby pobrać wykaz

Przedstawiamy aktualny wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla klas I-VI Szkoły Podstawowej:

kliknij, aby pobrać wykaz