• 04
  • 02
  • 03
  • 01

Kółka zainteresowań


W naszej szkole funkcjonuje wiele zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych z myślą o uczniach. Ich celem   jest  rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań, poszerzenie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany  w  podstawie programowej i przygotowanie ich do konkursów.


             KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

NAZWA KOŁA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

klasa

PROWADZĄCY

1.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

poniedziałek

8.40 – 9 .25

III a, III b

Anna Cuber

2.

Zespół wyrównawczy
z języka polskiego

poniedziałek

14.25 -15.10

4 a, 4 b

Aneta Kawalerowicz

3.

wtorek

14.25 - 15.10

7 a, 7 b

4.

środa

14.25 – 15.10

V a, VI a

5.

środa

15.20 – 16.05

III a, III b, II a

6.

Zajęcia rozwijające kompetencje językowe
z języka niemieckiego

środa

15.20 – 16.05

 

Magdalena Sosna

7.

Kółko historyczno-regionalne

wtorek

15.20 – 16.05

6 b, III

Aneta Pydzińska-Bochenko

8.

Kółko europejskie

czwartek

13.30 – 14.15

2

Danuta Bura

9.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównacze

wtorek

7.45 – 8.30

2, 3a, 3 b

Danuta Bura

10.

Kółko biologiczne

poniedziałek

7.45 – 8.30

 

Wiesława Tatarczyk-Sitek

11.

Koło zdobywców wiedzy

czwartek

14.25 – 15.10

 

Klaudia Tatarczyk

12.

Koło geograficzne

wtorek

15.15 – 16.00

 

Ewa Olszewska

13.

Koło języka polskiego

środa

8.40 – 9.25

 

Bożena Zarańska

14.

Koło fizyczno-chemiczne

środa

7.45 – 8.30

 

Beata Wieszołek

15.

Zajęcia wyrównujące braki z matematyki

czwartek

7.45 – 8.30

 

Beata Wieszołek

16.

Kółko czytelnicze

poniedziałek

7.45 – 8.30

 

Monika Kowalska

17.

Zespół wyrównawczy
z matematyki

czwartek

14.25 – 15.10

5, 7

Ewa Pasich

18.

piątek

7.45 – 8.30

II

19.

piątek

13.20 – 14.15

6

20.

Koło chemiczne

wtorek

7.00 – 7.45

 

Beata Komarek

21.

piątek

12.35 – 13.20

 

22.

Klub młodego przyrodnika

czwartek

12.35 – 13.20

 

23.

Zajęcia rozwijające aktywność twórczą

środa

7.45 – 8.30

1 b

Ewa Wałach

25.

Zajęcia rozwijające aktywność twórczą

   

1 a

Ewa Pukowiec

26.

Kółko szachowe

czwartek

8.40 – 9.25

3 b

Edyta Surowiec

27.

Kółko teatralne

środa

15.10 – 16.00

 

Marta Cieślik

28.

Kółko plastyczne

czwartek

14.25 - 15.10

 

Anna Piguła