• 01
  • 03
  • 04
  • 02

Kółka zainteresowań


W naszej szkole funkcjonuje wiele zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych z myślą o uczniach. Ich celem   jest  rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań, poszerzenie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany  w  podstawie programowej i przygotowanie ich do konkursów.