• 03
  • 04
  • 02
  • 01

Kółka zainteresowań


W naszej szkole funkcjonuje wiele zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych z myślą o uczniach. Ich celem   jest  rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań, poszerzenie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany  w  podstawie programowej i przygotowanie ich do konkursów.


             KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

NAZWA KOŁA

OSOBA PROWADZĄCA

TERMIN ZAJĘĆ

Koło kulinarne

Pani Ewa Blanik

Poniedziałek: 1420-1520

Koło szachowe

Pani Edyta Surowiec

Środa: 925-1020

Pomoc uczniom słabym

Pani Edyta Surowiec

Piątek: 840-925

Mądra głowa, sprawne ręce – umiem więcej.

Pani Edyta Surowiec

Poniedziałek 745-830

Polonistyczny omnibus – kółko języka polskiego klas VIII

Pani Aneta Kawalerowicz

Poniedziałek 1330-1415

Przedsiębiorczy polonista

Pani Aneta Kawalerowicz

Piątek 1135-1220

Pomoc uczniom słabym

Pani Ewa Wałach

Środa 840-925

Łamigłówki mądrej główki

Pani Ewa Wałach

Czwartek 840-925

Kółko regionalne

Pani Aneta Pydzińska - Bochenko

Środa 1520-1605
Czwartek 1520-1605

Pomoc uczniom
z trudnościami w nauce

Pani Klaudia Brudny

Poniedziałek 1235-1320

Pomoc uczniom
z trudnościami w nauce

Pani Danuta Bura

Czwartek 840-925

Mądra główka, sprawne ręce – umiem więcej

Pani Danuta Bura

Środa 1235-1320

Koło muzyczne

Pani Lucyna Tkocz-Ułanowicz

Poniedziałek 745-830
Wtorek 1235-1320
Wtorek 1330-1415

Koło wokalne

Pani Lucyna Tkocz-Ułanowicz

Piątek 1330-1415

Koło teatralne

Pani Marta Cieślik

Środa 1430-1600

Koło wolontariatu

Pani Marta Cieślik

Piątek 1400-1600

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki

Pani Ewa Pasich

Czwartek 1425-1510

Czwartek 1520- 1605

Koło regionalne

Pani Bożena Zarańska

Poniedziałek 1425-1510
(co dwa tygodnie)

Koło biologiczne

Pani Wiesława Tatarczyk-Sitek

Wtorek 745-830

Mądra główka, sprawne ręce – umiem więcej

Pani Mirosława Bura

Piątek 1135-1220

Pomoc uczniom w nauce

Pani Mirosława Bura

Czwartek 1425-1510

Zespół wyrównawczy

Pani Beata Wieszołek

Poniedziałek 1330-1415
Środa 1425-1510

Kreatywne i twórcze zajęcia polonistyczne

Pani Monika Kowalska

Środa 745-830

Kółko historyczno-regionalne

Pani Renata Gałaszek

Środa 1330-1415
Czwartek 745-830

SKS

Pan Marcin Sosna

Poniedziałek 1500-1600
Czwartek 630-730

SKS

Pani Ewa Kurpis

Wtorek 1510-1610
Środa 1510-1610

SKC

Pani Ewa Blanik

Środa 1320-1415

Koło polonistyczne

Pani Monika Kowalska

Poniedziałek 745-830