• 03
  • 02
  • 01
  • 04

O projekcie

 

PROJEKT 2017 - 2019

Od lutego 2017 roku w naszej szkole realizowany będzie projekt pt:"Edukacja na miarę potrzeb - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 960 700,80 zł.

 

 Znajdziecie nas na facebooku:

https://www.facebook.com/szkolaszytanamiare

W okresie od 01 lutego 2014 do 30 czerwca 2015 w naszej szkole realizujemy projekt „Szkoła szyta na miarę – program rozwojowy Zespołu Szkół w Mszanie”. Projekt ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, podniesienie praktycznych umiejętności uczniów poprzez pracę na sprzęcie ICT, rozszerzenie oferty edukacyjnej, a także utworzenie punktów doradztwa zawodowego i psychologicznego. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2

About the project

Since 1st of February 2014 our school has started the project School Sewn for its Size –
the Developmental Project of Zespol Szkol in Mszana
. The aim of the project is to ensure high quality of education and to improve students’ practical skills using ICT. What is more, its intention is also the expansion of educational offers for students and creation of career counselling and psychological advice. The end of the project is planned for 30th of June 2015.

The project is financed by the European Union on the basis of the European Social Fund.
The Human Capital Operational Programme. Objective 9.1.2

Zajęcia realizowane w ramach projektu „ Szkołą szyta na miarę”

l.p

Osoba prowadząca zajęcia

Rodzaj zajęcia

Dzień tygodnia / godz.

1.

Beata Werda

W magicznym świecie chemii i fizyki

Wtorek 15.10-15.55

2.

Wiesława Tatarczyk- Sitek

„ Interaktywna biologia”

Czwartek 7.00-8.30 /do XI/, od grudnia 7.45-8.30

3.

Ewa Pasich

Zajęcia matematyczne” Mały Pitagoras”

Środa 13.25-15.05
Piątek 13.25-14.55

4.

Urszula Tchorowska

Zajęcia matematyczne” Mały Pitagoras”

Poniedziałek 13.25-14.10
Czwartek 12.30-13.15
Piątek 12.30-13.15

5.

Aneta Pydzińska Bochenko

Zajęcia z przedsiębiorczości

Poniedziałek 15.15-16.00
Wtorek 15.15-16.00
Czwartek 14.20-15.05

6.

Marcin Sosna

„Moja postawa to ważna sprawa”- ”- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Poniedziałek 14.10-15.50

7.

Sylwia Probierz

„ English Fun Online”- zajęcia jęz. angielskiego dla SP

Poniedziałek 12.30-13.15

8.

Ewa Kurpis

„Moja postawa to ważna sprawa”- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Wtorek 7.45-8.30
Czwartek 7.45-8.30

9.

Ewa Olszewska

Zajęcia geograficzno- przyrodnicze „Od małych do dużych podróży”

Piątek 13.25-14.10

10.

Katarzyna Winsławska

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami w zakresie pisania, czytania

Poniedziałek 8.40-9.25

11.

Monika Kowalska

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami w zakresie pisania, czytania i mówienia

Wtorek 14.20-15.05
Czwartek 12.30-13.15

12.

Grzegorz Wyciszczok

Zajęcia informatyczne dla uczniów zdolnych

Wtorek 15.15-16.45
Czwartek 15.15-16.45

13.

Marzena Nosiadek

Warsztaty programisty „ Moje pierwsze gry logiczne” dla SP

Poniedziałek 13.30 – 15.00; 15.00-16.30
Piątek 13.30- 14-15
14.20-15.05

14.

Wojciech Durczok

Zajęcia z grafiki komputerowej dla uczniów gimnazjum

Wtorek 17.00-18.30

15.

Wojciech Durczok

Warsztaty webmastera „ Moja pierwsza strona” dla uczniów gimnazjum

Środa 17.00-18.00

16.

Hanna Lukas

„ Speak up” praktyczna nauka języka angielskiego dla uczniów SP

Poniedziałek 12.30-13.15
13.25-14.10
14.20-15.05
Środa 13.25-15.05

17.

Karolina Kostorz

„ Moja postawa to ważna sprawa”- Sztuki walki

Wtorek 15.00-16.00
16.00-17.00

18.

 Agnieszka Jarosińska

„ Moja postawa to ważna sprawa”- Taniec

Piątek 15.00-15.45
15.45-16.30

19.

Mariola Kujańska

Zajęcia terapeutyczne rozwijające koncentrację uwagi i niwelujące trudności w nauce

Piątek
13.25-14-50
15.00-15.45

20.

Ewa Kurpis

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów
z zaburzeniami mowy

Czwartek 8.30-9.25
Piątek 8.30-9.25

21.

Kornelia Pior

Zajęcia terapeutyczne rozwijające koncentrację uwagi i niwelujące trudności w nauce

Piątek 7.45-8.30
8.40-9.25

Extra classes for students taking part in the project School Sewn for its Size

l.p

Tutors

Extra Classes

Days / Hours

1.

Beata Werda

In the Magic World of Physics and Chemistry

Tuesday 15.10-15.55

2.

Wiesława Tatarczyk- Sitek

Interactive Biology

Thursday 7.45-8.30

3.

Ewa Pasich

Maths classes Little Pythagoras

Wednesday 13.25-15.05
Friday 13.25-14.55

4.

Urszula Tchorowska

Maths classes Little Pythagoras

Monday13.25-14.10
Thursday 12.30-13.15
Friday 12.30-13.15

5.

Aneta Pydzińska Bochenko

Entrepreneurship classes

Monday 15.15-16.00
Tuesday 15.15-16.00
Thursday 14.20-15.05

6.

Marcin Sosna

My Body is an Important Thing PE classes

Monday 14.10-15.50

7.

Sylwia Probierz

English Fun Online

Monday 12.30-13.15

8.

Ewa Kurpis

My Body is an Important ThingPE classes

Tuesday 7.45-8.30
Thursday 7.45-8.30

9.

Ewa Olszewska

From Near To Distant Travels
Geography and Science classes

Friday 13.25-14.10

10.

Katarzyna Winsławska

Therapeutic classes for students with reading and writing skills difficulties

Monday 8.40-9.25

11.

Monika Kowalska

Therapeutic classes for students with reading, writing and speaking skills difficulties

Tuesday 14.20-15.05
Thursday 12.30-13.15

12.

Grzegorz Wyciszczok

IT Classes for the Cleverest

Tuesday 15.15-16.45
Thursday 15.15-16.45

13.

Marzena Nosiadek

IT Programming workshops My First Logical Games

Monday 13.30 – 15.00; 15.00-16.30
Friday 13.30- 14-15
14.20-15.05

14.

Wojciech Durczok

Computer Graphics

Tuesday 17.00-18.30

15.

Wojciech Durczok

Webmaster workshops My First Website

Wednesday 17.00-18.00

16.

Hanna Lukas

Speak Up English speaking skills classes

Monday 12.30-13.15
13.25-14.10
14.20-15.05
Wednesday 13.25-15.05

17.

Karolina Kostorz

Martial Arts

Tuesday 15.00-16.00
16.00-17.00

18.

 Agnieszka Jarosińska

Dancing classes

Friday 15.00-15.45
15.45-16.30

19.

Mariola Kujańska

Therapeutic classes developing students’ concentration of attention skills and helping them remove their learning difficulties

Friday
13.25-14-50
15.00-15.45

20.

Ewa Kurpis

Therapeutic classes for students with speech disorders

Thursday 8.30-9.25
Friday 8.30-9.25

21.

Kornelia Pior

Therapeutic classes developing students’ concentration of attention skills and helping them remove their learning difficulties

Friday 7.45-8.30
8.40-9.25

 

Z wizytą w Ogrodzie Doświadczeń

W sobotę 4 października 26 gimnazjalistów z Mszany pod opieką pani Beaty Werdy     i pani Wiesławy Tatarczyk - Sitek pojechało na wycieczkę do Ogrodu Doświadczeń             w Krakowie. Ten ogromny park edukacyjny zajmuje powierzchnię 6 ha i posiada blisko 60 urządzeń z zakresu optyki, akustyki i mechaniki. Gimnazjaliści aktywnie spędzili czas, łącząc naukę z zabawą. Przeprowadzili wiele ciekawych doświadczeń fizycznych, których wykonanie w szkolnych warunkach jest niemożliwe. Wzięli również udział w warsztatach pt: „Zabawy z ciśnieniem”. Przekonali się jaka siła drzemie w powietrzu i jak to zjawisko można wykorzystać. Punktem kulminacyjnym warsztatów były strzały butelkowymi rakietami. Uczniom wyjazd bardzo się podobał.

- Wycieczkę uważam za bardzo udaną! Wszystko było tam niesamowite, ale najbardziej podobały mi się złudzenia optyczne. Niewiarygodne jest to, jak wzrok czasem potrafi wprowadzić nas w błąd… Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tej wycieczce, zdobyć nową wiedzę i doświadczenie oraz miło spędzić czas – mówi Paulina Burek, uczennica klasy II a gimnazjum. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Szkoła szyta na miarę”, który jest realizowany w Zespole Szkół w Mszanie i została sfinansowana ze środków unijnych.

zdjęcia z wyjazdu znajdziecie w galerii

Visiting Garden Experiences

On Saturday, October 4th 2014, a group of 26 students from our middle school went on a trip to Garden Experiences in Cracow. The organizers of the trip were two teachers, Mrs. Beata Werda and Mrs. Wiesława Tatarczyk- Sitek. This huge educational park takes an area of 6 hectares and has nearly 60 optical, acoustic and mechanical facilities. Our students spent time actively, learning and having fun at the same time. They had a chance to conduct a lot of interesting experiments connected with Physics which are not able to be carried out in the classroom. The students also took part in the workshop Fun with Pressure during which they couldlearn about the power of air and how it can be used. The climax of the trip was shooting with bottle rockets. The students enjoyed the trip very much.

“ – The trip was fantastic! All of the experiments were awesome, the best part for me were the optical illusions. It is unbelievable how we can be cheated by our sight...I’m very happy that
I could take part in such an interesting trip, get some useful knowledge and experience, have
a great time!”
– says Paulina Burek, one of the students participating in the trip.

The trip was organized within the project School Sewn for its Size financed by the European Union.

If interested in the photos, enter the gallery

                                                                                                          Sylwia Probierz