• 03
  • 02
  • 01
  • 04

Dokumenty

Najważniejsze dokumenty funkcjonujące w naszej szkole:

 

Statut Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie 2019-2020

Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Mszanie na lata 2014 - 2019

Wymagania edukacyjne

Kalendarz roku szkolnego 2019-2020

Procedury reagowania w przypadku wystapienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w Szkole Podstawowej w Mszanie

Pozostałe procedury