• 04
  • 03
  • 01
  • 02

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów:

NAZWA PRZEDMIOTU

KLASA

JĘZYK POLSKI

KLASA  IV A

KLASA  IV B

KLASA  V 

KLASA  VI A

KLASA VI B

KLASA  VI C

KLASA  VII A

KLASA VII B

KLASA  VIII A

KLASA  VIII B

JĘZYK ANGIELSKI

KLASA  1

KLASA  2

KLASA  3

KLASA  IV A

KLASA  IV B

KLASA  V 

KLASA  VI A

KLASA VI B 

KLASA VI C 

KLASA  VII A gr 1

KLASA VII  A gr 2

KLASA VII B

KLASA  VIII A

KLASA VIII B

JĘZYK NIEMIECKI

KLASA  VII A, B

KLASA  VIII A, B

MUZYKA

KLASA  IV A,B

KLASA  V

KLASA  VI A,B

KLASA  VII A,B

PLASTYKA

KLASA  IV A,B

KLASA  V 

KLASA  VI A,B 

KLASA  VII A, B

HISTORIA

KLASA  IV A,B

KLASA  V

KLASA  VI A, B, C

KLASA  VII A, B

KLASA  VIII A, B

WOS

KLASA  VIII A, B

PRZYRODA

KLASA  IV

BIOLOGIA

KLASA  V 

KLASA  VI A, B, C

KLASA  VII A, B

KLASA  VIII A, B

FIZYKA

KLASA  VII A, B

KLASA  VIII A, B

CHEMIA

KLASA  VII A, B

KLASA VIII A, B

GEOGRAFIA

KLASA  V 

KLASA VI A, B, C

KLASA VII A, B

KLASA VIII A, B

MATEMATYKA

KLASA  IV A, B

KLASA V 

KLASA  VI A, B, C

KLASA  VII A, B

KLASA  VIIIA, VIIIB

TECHNIKA

KLASA  IV A, B

KLASA  V 

KLASA  VI A, B

INFORMATYKA

KLASA  IV A, B

KLASA  V 

KLASA  VI A, B, C

KLASA  VII A, B

KLASA  VIII A, B

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KLASA  IV A, B

KLASA  V 

KLASA  VI  A, B

KLASA VII A, B

KLASA  VIII A, B

EDB

KLASA  VIII A, B

RELIGIA

KLASY I-III

KLASY IV-VIII

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  
KLASA I
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 
KLASA II

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  
KLASA III