• 03
  • 02
  • 04
  • 01

Dyrekcja szkoły

Dyrektorem Zespołu Szkół w Mszanie jest od 1 września 2004 roku mgr Dorota Pukowiec. Wcześniej (od 1999r.), była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mszanie. Jest specjalistką edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem, ma też ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Sprawnie kieruje dużym zespołem pracowników (50 osób). Najważniejsi są dla niej uczniowie. Im właśnie poświęca najwięcej czasu, dba, by szkoła była dla nich drugim domem, remontuje, wyposaża w pomoce naukowe i współpracuje aktywnie z samorządem uczniowskim. Potrafi też zachęcić do pracy na rzecz szkoły rodziców, którzy pomagają przy drobnych remontach, organizacji imprez i uroczystości.

jaseka dyr

Pani dyrektor podczas kolędowania i uroczystego otwarcia szkoły po termomodernizacji, które odbyło się 11 grudnia 2019 r.

Pani Dyrektor podczas jubileuszu 70 - lecia Szkoły Podstawowej