• 04
  • 01
  • 03
  • 02

Rada rodziców

Od 1 września 2017 r. nasza szkoła to Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie.
Oto skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

          Justyna Kotula – przewodnicząca
          Paweł Walkowki - zastępca
          Roksana Piszczek – sekretarz
          Monika Stroka – skarbnik

Nowo powołanemu Prezydium życzymy efektywnej pracy i dobrej współpracy.

 

Konto Rady Rodziców Mszana ul. Sportowa 3

BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU ZDROJU

 46847000012015002132660001