• 02
  • 03
  • 04
  • 01

Rada rodziców

Od 1 września 2017 r. nasza szkoła to Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie w skład, której wchodzą także oddziały dotychczasowego gimnazjum. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli szkoły podstawowej i gimnazjum.  

Oto skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczącą Rady Rodziców została Pani 

Wiceprzewodniczącym – Pan Paweł Walkowski

Skarbnikiem- Pani Elwira Kozielska

Sekretarzem- Pani Aleksandra Krzyształa

Nowo powołanemu Prezydium życzymy efektywnej pracy i dobrej współpracy.