• 02
  • 04
  • 03
  • 01

Rada rodziców

Zmiany organizacyjne związane z powołaniem Zespołu Szkół w Mszanie przyczyniły się  także do zmiany sposobu działalności Rady Rodziców. Na zebraniu, które odbyło się  dnia 25 września 2004 r. klasowe rady rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum wszyscy rodzice jednogłośnie opowiedzieli się za utworzeniem jednej Rady składającej się z przedstawicieli klasowych rad rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum.   

Oto skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczącą Rady Rodziców została Pani Janina Matloch

Wiceprzewodniczącą – Pani Celina Mizia

Skarbnikiem- Pani Grażyna Gardian

Sekretarzem- Pani Aleksandra Krzyształa

Nowo powołanemu Prezydium życzymy efektywnej pracy i dobrej współpracy.