• 02
  • 01
  • 04
  • 03

Rada rodziców

Od 1 września 2017 r. nasza szkoła to Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie w skład, której wchodzą także oddziały dotychczasowego gimnazjum. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli szkoły podstawowej i gimnazjum.  

Oto skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczącą Rady Rodziców została Pani Jutyna Kotula

Wiceprzewodniczącym – Pan Paweł Walkowski

Skarbnikiem-

Sekretarzem- Pani Izabela Eliasz

Nowo powołanemu Prezydium życzymy efektywnej pracy i dobrej współpracy.