• 04
  • 03
  • 01
  • 02

Rada rodziców

Od 1 września 2017 r. nasza szkoła to Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie.
Oto skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

          Justyna Kotula – przewodnicząca
          Paweł Walkowki - zastępca
          Roksana Piszczek – sekretarz
          Monika Stroka – skarbnik

Nowo powołanemu Prezydium życzymy efektywnej pracy i dobrej współpracy.