• 04
  • 02
  • 03
  • 01

Rada rodziców

Zmiany organizacyjne związane z powołaniem Zespołu Szkół w Mszanie przyczyniły się  także do zmiany sposobu działalności Rady Rodziców. Na zebraniu, które odbyło się  dnia 25 września 2004 r. klasowe rady rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum wszyscy rodzice jednogłośnie opowiedzieli się za utworzeniem jednej Rady składającej się z przedstawicieli klasowych rad rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum.   

Oto skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012

Przewodniczącą Rady Rodziców została Pani Janina Matloch

Wiceprzewodniczącą – Pani Aleksandra Krzyształa

Skarbnikiem- Pani Grażyna Gardian

Sekretarzem- Pani Wiesława Haśko

Nowo powołanemu Prezydium życzymy efektywnej pracy i dobrej współpracy.