• 01
  • 03
  • 04
  • 02

Informacje o szkołach

Informacje dla uczniów klas ósmych:

Terminy egzaminów: 

egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.
– regulacje prawne

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

Strona MEN - informacje o rekrutacji

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

CIEKAWE INFORMACJE O RÓŻNYCH ZAWODACH - WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA OBRAZEK I WYBRAĆ ZAWÓD

 

222

 
Kliknij na napis - dowiesz sie więcej na temat oferty Jastrzębskiej Spółki Węglowej

                                          jsw

  SZKOŁY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO: 

informatorw                      

 Bardzo ciekawa propozycja szkół ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego:
https://www.facebook.com/pg/Szkolny-doradca-zawodowy-125859738816372/posts/

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ JASTRZĘBIA - ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Przeciwwskazania zdrowotne w planowaniu

przyszłości zawodowej (wybór zawodu)